Élettudomány

Ellenanyagok

Monoklonális és poliklonális ellenanyagok
Számos validált és publikációs idézettséggel rendelkező Invitrogen ™ primer és szekunder antitestet kínálunk áramlási citometriához, IHC / IF / ICC-hez, Western blot-hoz és ELISA-hoz.
Áramlási citometria és sejtmarker antitestek
Az Alexa Fluor® vagy eFluor® festékkel konjugált sejt-, sejtszervecske marker vagy a szubcelluláris komponensekhez kapcsolódó antitestek alapvető eszközök a sejtstruktúrák és a sejtszervecskék azonosításában és elhelyezkedésének kimutatásában.

Sejtanalízis


Sejtelemzési-kutatási megoldások széles skáláját kínáljuk, ideértve az az ellenanyagokat és az immunvizsgálatokat, az Invitrogen™ jelölési és kimutatási technológiákat. A sejtek vizsgálatához számos műszert kínálunk, mint a Countess™ 3FL automatizált sejtszámlálót, az EVOS sejtképalkotó rendszereket, illetve az Attune™ akusztikusan fókuszáló áramlási citométerek.
Exoszómák vizsgálata
Dedikált eszközök ép exoszómák izolálásához és elemzéséhez, exoszóma fehérjék immunprecipitációjához, valamint a teljes RNS vagy a teljes RNS és a fehérjék izolálásához.

SejtbiológiaSejttenyésztés és transzfekció
Számos sejt- és sejtvolnal típus, Gibco ™ sejttenyésztő médiumok, FBS szérumok, reagensek és Invitrogen ™ Lipofectamine ™ transzfekciós reagensek és kittek széles választéka. Optimalizált sejttenyésztő edények, tápoldatok, kiegészítők és mátrix rendszerek 3D sejtkultúrákhoz,
Gibco ™ Expi fehérje expressziós rendszerek
Őssejt kutatás
Termékek az iPSC-k és más vonalkultúrák tenyésztésére és bővítésére, valamint a sejtek differenciálódására, átprogramozására és elemzésére.

Sejt és génterápia


A Gibco™ Sejtterápiás rendszerek (CTS™) eszközöket és fogyóanyagokat kínálnak a kutatástól a cGMP szabvány alapján megvalósuló klinikai gyártásig. A cGMP szabvány szerint előállított sejtterápiás segédanyagoktól a hatósági dokumentációig és a biztonsági vizsgálatokig megtudhatja, hogy CTS-termékeink hogyan kapcsolhatják össze klinikai őssejtterápiás és immunterápiás kutatásait a klinikával és azon túl. Akár indukált pluripotens őssejtterápiát, akár felnőttkori őssejtterápiát fejleszt, az őssejtterápia fejlesztési folyamatának minden szakaszában megtaláljuk a megoldásokat.
A többcélú Gibco CTS Rotea Counterflow centrifugációs rendszer a jól bevált ellenáramú centrifugálási módszert alkalmazza a sejtfeldolgozási alkalmazások széles körében, mint például a CAR-T terápia, az őssejtterápia és a PBMC izolálása.

Fehérjebiológia


Fehérje tisztítás és analízis
Fehérje tisztításhoz, elválasztáshoz és expresszióhoz kapcsolódó reagensek, gélek, vegyszerek, Thermo Scientific ™ Slide-A-Lyzer ™ dialízis termékek, keresztkötő reagensek és markerek.

Fehérje elválasztó, transzfer és detektáló eszközök
Futtató kádak, blottolók, tápegységek, IBRIGHTTM UV/VIS/FLUO/CHEMI alapú fehérje és nukleinsav detektáló, analizáló és vizualizációs rendszerek.
iBind Automata Western blot rendszerek a gyors és hatékony fehérjetranszferhez.

Biológiai mintaelőkészítés


DNS és RNS tisztítás
Invitrogen ™ és Ambion ™ RNS, miRNS, plazmid DNS és gDNS tisztító reagensek és KingFisherTM DNS, RNS, fehérje, sejt izoláló rendszerek.
A nukleinsavak és fehérjék mennyiségi meghatározása
UV/Vis- és fluoreszeszcia alapú detektáláshoz szükséges reagensek és készülékek (Nanodrop OneTM és Qubit TM )

Molekuláris biológia


Oligonukleotidok
Az egyedi módon szintetizált oligonukleotid primerek, próbák és gének teljes választéka.

Génexpressziós vizsgálatok
Applied Biosystems ™ TaqMan® gén expressziós vizsgálatok, SNP genotipizálás és mikroarray elemzések.

Polimeráz láncreakció
A sikeres és hatékony PCR és Real-Time PCR-hez (qPCR) kínálunk, megbízható Applied Biosystems ™ készülékeket, Invitrogen SuperScript TM és Platinum enzimeket, valamint a TaqMan® és SYBR ™ próbákat és master mixeket.

Klónozás
Invitrogen ™ klónozókészletek, expressziós vektorok, restrikciós és módosító enzimek, kompetens sejtek, Invitrogen ™ GeneArt ™ génszintézis eszközök.

Génszintézis
A GeneOptimizer algoritmusunk többtényezős megközelítést (akár 20 paramétert) használ a hagyományos kodon optimalizáláson túl, hogy jelentősen javítsa a fehérje expresszióját.

Genom módosítás
Megoldások széles köre, amelyek segítik kutatását módosított gének, expressziós rendszerek és stabil sejtvonalak létrehozásában.

Oligonukleotidok
Az egyedi módon szintetizált oligonukleotid primerek, próbák és gének széles választéka.

Kvantítativ PCR


Epigenetika
A hatékony epigenetikai kutatási technológia kiterjed a minta előkészítésére, szekvenálására, funkcionális elemzési vizsgálatokra és bioinformatikai eszközökre.

siRNA
A TaqMan™ MicroRNA Assayek innovatív eszközök a miRNS-kutatáshoz – az izolálástól a felfedezésig, a profilalkotáson, a mennyiségi meghatározáson, a validáláson és a funkcionális elemzésen át.

ncRNA
A bevált TaqMan® Assay technológián alapuló rendszerünk ideális a 200 nukleotidnál hosszabb nem kódoló RNS-transzkriptumok (ncRNA) detektálására.

miRNA
A kémiailag módosított szintetikus miRNS-utánzó és inhibitor sorozatunk segíthet megfejteni a fejlődésben és a betegségek etiológiájában zajló komplex sejtfolyamatokat.

Multiplex assayek


A Luminex multiplex vizsgálatokat a nagy áteresztőképességű xMAP technológia vezérli, amelyet több szekretált fehérje (például citokinek, kemokinek és növekedési faktorok) vagy expresszált gének egyidejű kimutatására és mennyiségi meghatározására terveztek. A Luminex xMAP rendszerek 3 műszerplatformból állnak – INTELLIFLEX, Luminex 200 (LX200) és FLEXMAP 3D.

ProcartaPlex multiplex fehérje vizsgálatok
Multiplex akár 65 fehérjecélpont összetett biológiai mintákból, rugalmas opciókkal az előre konfigurált megoldásoktól az egyedi vegyes panelekig.

QuantiGene multiplex géneszpressziós vizsgálatok
Akár 80 RNS-célpont multiplexelése egyetlen lizátummintából. Egyedi panelek állnak rendelkezésre az Ön által vizsgáni kívánt gének alapján.

Mikrolemez olvasók

 • Számos reagenst, kitet és készüléket kínálunk az abszorbancia, fluoreszcencia és lumineszcencia alapú vizsgálatokhoz.
 • A MultiskanTM, LuminoskanTM és FluoroskanTM mikrodrop, küvetta, plate UV/Vis olvasók
  Varioskan LUXTM multimode olvasók révén valósulnak meg:
  • Az abszorbancia alapú mérések: sejt toxicitás és életképesség vizsgálatához
  • A fluoreszcencia alapú mérések: apoptózis, DNS, RNS, fehérje és metabolikus vizsgálatokhoz
  • A lumineszcencia alapú mérések: riporter gén vizsgálatokhoz


Automata folyadékadagoló rendszerek

 • WellwashTM és WellwashTM Versa ELISA plate mosó rendszerek 8 és 12, illetve 2x8 és 2x12 mosófejjekkel 96 és 384 platekhez
 • MultidropTM Pico 1 és 8 digitális diszpenzerek:
  • 11 pL- 200 μL tartományban
  • MultidropTM Pico 8 digitális diszpenzer 8 folyadék párhuzamos szétosztásához
 • VersetteTM automata folyadékadagoló rendszerek:
  • 96-s és 384-s csatornás adagolófejjel
  • 0,5 μL -300 μL térfogattartomány

Webáruház készítés